Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-tetradecanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190746
formulaC55H94O6
charge0
mass851.33126
referenceslm:000154785
Image of MNXM190746
InChIKeyFHDMXGUOCHGQBU-JQJJKYPGSA-N
InChIInChI=1S/C55H94O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-27-29-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-21-18-15-12-9-6-3)51-60-54(57)48-45-42-39-36-33-30-28-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19-20,23-24,26,29,31,37,40,52H,4-6,8-9,11-15,17-18,21-22,25,27-28,30,32-36,38-39,41-51H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,23-20+,26-24-,31-29-,40-37-/t52-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000154785 1-(11E-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-tetradecanoyl-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/14:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/14:0)