Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z,14Z,17Z-eicoastrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190766
formulaC61H102O6
charge0
mass931.45898
referenceslm:000207981
Image of MNXM190766
InChIKeyMXKXIMIEJQYUFG-JNJREQKESA-N
InChIInChI=1S/C61H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-21,24-26,28-29,34,37,43,46,58H,4-6,8-9,11-15,18,22-23,27,30-33,35-36,38-42,44-45,47-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,24-21+,28-25-,29-26-,37-34-,46-43-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000207981 1-(11E-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z,14Z,17Z-eicoastrienoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:3(11Z,14Z,17Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:3(11Z,14Z,17Z))