Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190860
formulaC63H106O6
charge0
mass959.51214
referenceslm:000229325
Image of MNXM190860
InChIKeyIREQSWYGNGGBCO-LTYVRPFSSA-N
InChIInChI=1S/C63H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-32-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-26-23-20-17-14-11-8-5-2)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16,19-20,23,25,27-28,30-31,33,35-36,42,45,60H,4-6,8-9,11-15,17-18,21-22,24,26,29,32,34,37-41,43-44,46-59H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,23-20+,28-25-,31-30-,35-27-,36-33-,45-42-/t60-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000229325 1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/18:1(9Z))