Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-3-docosanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190862
formulaC67H116O6
charge0
mass1017.63434
referenceslm:000266965
Image of MNXM190862
InChIKeyLZGSDBVZAUDBKH-KLKSLHAJSA-N
InChIInChI=1S/C67H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-33-35-37-40-43-46-49-52-55-58-61-67(70)73-64(62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-27-24-21-18-15-12-9-6-3)63-72-66(69)60-57-54-51-48-45-42-39-36-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,21,24-25,28,32-33,37,40,46,49,64H,4-6,8-9,11-15,17-18,20,22-23,26-27,29-31,34-36,38-39,41-45,47-48,50-63H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,24-21+,28-25-,33-32-,40-37-,49-46-/t64-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000266965 1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-3-docosanoyl-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/22:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/22:0)