Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-3-tetracosanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190873
formulaC69H120O6
charge0
mass1045.6875
referenceslm:000280030
Image of MNXM190873
InChIKeyPRFWPNWGTLOGPA-ZKBZWRJXSA-N
InChIInChI=1S/C69H120O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-41-44-47-50-53-56-59-62-68(71)74-65-66(64-73-67(70)61-58-55-52-49-46-43-40-27-24-21-18-15-12-9-6-3)75-69(72)63-60-57-54-51-48-45-42-39-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17,20-21,24,26,29,33,35,39,42,48,51,66H,4-7,9-10,12-16,18-19,22-23,25,27-28,30-32,34,36-38,40-41,43-47,49-50,52-65H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,24-21+,29-26-,35-33-,42-39-,51-48-/t66-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000280030 1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-3-tetracosanoyl-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/24:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/24:0)