Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-3-triacontanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190875
formulaC75H132O6
charge0
mass1129.84698
referenceslm:000301172
Image of MNXM190875
InChIKeyDVDJLHWOVHIILY-NXDZONSGSA-N
InChIInChI=1S/C75H132O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-35-36-37-38-39-41-42-44-47-50-53-56-59-62-65-68-74(77)80-71-72(70-79-73(76)67-64-61-58-55-52-49-46-27-24-21-18-15-12-9-6-3)81-75(78)69-66-63-60-57-54-51-48-45-43-40-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17,20-21,24,26,29,33,40,45,48,54,57,72H,4-7,9-10,12-16,18-19,22-23,25,27-28,30-32,34-39,41-44,46-47,49-53,55-56,58-71H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,24-21+,29-26-,40-33-,48-45-,57-54-/t72-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000301172 1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-3-triacontanoyl-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/30:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/30:0)