Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-3-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190902
formulaC69H120O6
charge0
mass1045.6875
referenceslm:000280032
Image of MNXM190902
InChIKeyDJFFBHMVVSWOIM-RLQMWTOCSA-N
InChIInChI=1S/C69H120O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-41-44-47-50-53-56-59-62-68(71)74-65-66(64-73-67(70)61-58-55-52-49-46-43-40-27-24-21-18-15-12-9-6-3)75-69(72)63-60-57-54-51-48-45-42-39-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20-21,24-26,28-29,33,35,39,42,48,51,66H,4-16,18-19,22-23,27,30-32,34,36-38,40-41,43-47,49-50,52-65H2,1-3H3/b20-17-,24-21+,28-25-,29-26-,35-33-,42-39-,51-48-/t66-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000280032 1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-3-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/24:1(15Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/24:1(15Z))