Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(13Z-docosenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191028
formulaC61H108O6
charge0
mass937.50662
referenceslm:000213000
Image of MNXM191028
InChIKeySKZXADYMSZWYJC-XAFFPLAWSA-N
InChIInChI=1S/C61H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h18,20-21,23,25,27-28,33,40,43,58H,4-17,19,22,24,26,29-32,34-39,41-42,44-57H2,1-3H3/b21-18-,23-20+,28-25-,33-27-,43-40-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000213000 1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(13Z-docosenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(13Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(13Z))