Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191032
formulaC61H98O6
charge0
mass927.42722
referenceslm:000203951
Image of MNXM191032
InChIKeyMYFPVYOBNSJGAX-HRXJRBLYSA-N
InChIInChI=1S/C61H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,18-21,23,25,27-28,30-31,33,36,39-40,43,45,48,58H,4-6,8-9,11-15,17,22,24,26,29,32,34-35,37-38,41-42,44,46-47,49-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,21-18-,23-20+,28-25-,31-30-,33-27-,39-36-,43-40-,48-45-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000203951 1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/18:3(6Z,9Z,12Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/18:3(6Z,9Z,12Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))