Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z-octadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191164
formulaC63H106O6
charge0
mass959.51214
referenceslm:000229346
Image of MNXM191164
InChIKeyZYMLSZQGRMHSNV-JIZYYUBPSA-N
InChIInChI=1S/C63H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-32-33-36-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-35-27-24-21-18-15-12-9-6-3)58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19-20,23,25,28,30-31,33,36,41-42,44-45,60H,4-6,8-9,11-15,17-18,21-22,24,26-27,29,32,34-35,37-40,43,46-59H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,23-20+,28-25-,31-30-,36-33-,44-41-,45-42-/t60-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000229346 1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z-octadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/18:1(6Z)/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/18:1(6Z)/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))