Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-tetracosanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191257
formulaC67H118O6
charge0
mass1019.65022
referenceslm:000268171
Image of MNXM191257
InChIKeyZWOIVLDZUOYBJG-VYIJIRLWSA-N
InChIInChI=1S/C67H118O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-33-35-36-39-42-45-48-51-54-57-60-66(69)72-63-64(62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-27-24-21-18-15-12-9-6-3)73-67(70)61-58-55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17,20-21,24,26,29,34,37,43,46,64H,4-7,9-10,12-16,18-19,22-23,25,27-28,30-33,35-36,38-42,44-45,47-63H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,24-21+,29-26-,37-34-,46-43-/t64-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000268171 1-(11E-octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-tetracosanoyl-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:0)