Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191279
formulaC63H108O6
charge0
mass961.52802
referenceslm:000231190
Image of MNXM191279
InChIKeyJYWNRNFZDQPLQO-VKYBWDAISA-N
InChIInChI=1S/C63H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-21,24-26,28-29,31,33,39,42,60H,4-15,18,22-23,27,30,32,34-38,40-41,43-59H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,24-21+,28-25-,29-26-,33-31-,42-39-/t60-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000231190 1-(11E-octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:2(11Z,14Z))