Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191304
formulaC61H102O6
charge0
mass931.45898
referenceslm:000207983
Image of MNXM191304
InChIKeyZBBZPIOUDXSDPU-XQOYWMEUSA-N
InChIInChI=1S/C61H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h8,11,16-17,19-21,24-26,28,30-32,37,40,58H,4-7,9-10,12-15,18,22-23,27,29,33-36,38-39,41-57H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,24-21+,28-25-,31-30-,32-26-,40-37-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000207983 1-(11E-octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))