Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-pentadecanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191320
formulaC58H102O6
charge0
mass895.42688
referenceslm:000180612
Image of MNXM191320
InChIKeyJSHBPNMTJXXDOE-RERDZUFBSA-N
InChIInChI=1S/C58H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-29-30-32-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55(53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-31-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19-20,23,25,27,29-30,34,37,55H,4-15,17-18,21-22,24,26,28,31-33,35-36,38-54H2,1-3H3/b19-16-,23-20+,27-25-,30-29-,37-34-/t55-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000180612 1-(11E-octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-pentadecanoyl-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/15:0)