Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191460
formulaC59H100O6
charge0
mass905.4217
referenceslm:000188703
Image of MNXM191460
InChIKeyZNAGASFBENMYOI-WAXHENRRSA-N
InChIInChI=1S/C59H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h8,11,16-17,19-21,24-26,28,30,32,35,56H,4-7,9-10,12-15,18,22-23,27,29,31,33-34,36-55H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,24-21+,28-25-,30-26-,35-32-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000188703 1-(11E-octadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/20:3(8Z,11Z,14Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/20:3(8Z,11Z,14Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))