Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-pentadecanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191476
formulaC56H100O6
charge0
mass869.3896
referenceslm:000163959
Image of MNXM191476
InChIKeyUJKWICKNODSMSJ-JGIHLXFSSA-N
InChIInChI=1S/C56H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-30-32-35-38-41-44-47-50-56(59)62-53(51-60-54(57)48-45-42-39-36-33-24-21-18-15-12-9-6-3)52-61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19-20,23,25,27,30,32,53H,4-15,17-18,21-22,24,26,28-29,31,33-52H2,1-3H3/b19-16-,23-20+,27-25-,32-30-/t53-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000163959 1-(11E-octadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-pentadecanoyl-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/20:3(8Z,11Z,14Z)/15:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/20:3(8Z,11Z,14Z)/15:0)