Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(9Z,11E-octadecadienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191518
formulaC61H102O6
charge0
mass931.45898
referenceslm:000207988
Image of MNXM191518
InChIKeyABNXGWPVKDVXLN-QJTKWAOKSA-N
InChIInChI=1S/C61H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19-21,23-25,27-28,30-31,33,36,39,58H,4-6,8-9,11-15,17-18,22,26,29,32,34-35,37-38,40-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,23-20+,24-21+,28-25-,31-30-,33-27-,39-36-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C=C/CCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000207988 1-(11E-octadecenoyl)-2-(9Z,11E-octadecadienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/18:2(9Z,11E)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/18:2(9Z,11E)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))