Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191631
formulaC67H116O6
charge0
mass1017.63434
referenceslm:000266436
Image of MNXM191631
InChIKeyAORBXHHZAZMBKI-MYQAOENESA-N
InChIInChI=1S/C67H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-33-35-37-40-43-46-49-52-55-58-61-67(70)73-64(62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-27-24-21-18-15-12-9-6-3)63-72-66(69)60-57-54-51-48-45-42-39-36-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-21,24-26,28-29,32-33,37,40,64H,4-15,18,22-23,27,30-31,34-36,38-39,41-63H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,24-21+,28-25-,29-26-,33-32-,40-37-/t64-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000266436 1-(11E-octadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z)/22:2(13Z,16Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z)/22:2(13Z,16Z))