Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-3-heptadecanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM191662
formulaC62H110O6
charge0
mass951.5332
referenceslm:000222225
Image of MNXM191662
InChIKeyTYGJGZMSCFCYKA-GTYGODISSA-N
InChIInChI=1S/C62H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-32-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59(57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19-20,23,25,28,30-31,33,35,59H,4-15,17-18,21-22,24,26-27,29,32,34,36-58H2,1-3H3/b19-16-,23-20+,28-25-,31-30-,35-33-/t59-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000222225 1-(11E-octadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-3-heptadecanoyl-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z)/17:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z)/17:0)