Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-hexadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM192517Image of MNXM192517
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC55H96O6
charge0
mass853.34714
referenceslm:000155785
InChIKeyACPCBDGMDMCVRO-CMTDESAJSA-N
InChIInChI=1S/C55H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50-52(61-55(58)49-46-43-40-37-34-29-24-21-18-15-12-9-6-3)51-60-54(57)48-45-42-39-36-33-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19-20,23,25,27,32,35,52H,4-6,8-9,11-15,17-18,21-22,24,26,28-31,33-34,36-51H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,23-20+,27-25-,35-32-/t52-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000155785
slm:000155785
1-(11E-octadecenoyl)-2-hexadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/16:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/16:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))