Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-hexadecanoyl-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM192524Image of MNXM192524
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC57H102O6
charge0
mass883.41618
referenceslm:000173403
InChIKeyGLBKLCZHEXMDML-DFSBKYANSA-N
InChIInChI=1S/C57H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-30-33-35-38-41-44-47-50-56(59)62-53-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-31-24-21-18-15-12-9-6-3)52-61-55(58)49-46-43-40-37-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19-20,23,25,27,30,33,54H,4-15,17-18,21-22,24,26,28-29,31-32,34-53H2,1-3H3/b19-16-,23-20+,27-25-,33-30-/t54-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)COC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000173403
slm:000173403
1-(11E-octadecenoyl)-2-hexadecanoyl-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/16:0/20:3(8Z,11Z,14Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/16:0/20:3(8Z,11Z,14Z))