Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-nonadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM192599Image of MNXM192599
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC62H110O6
charge0
mass951.5332
referenceslm:000222077
InChIKeyXBSANNHDZVKIQM-WRVVNKKGSA-N
InChIInChI=1S/C62H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-32-35-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-59(57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-34-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,21,24-25,28,31-32,37,40,59H,4-15,17-18,20,22-23,26-27,29-30,33-36,38-39,41-58H2,1-3H3/b19-16-,24-21+,28-25-,32-31-,40-37-/t59-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000222077
slm:000222077
1-(11E-octadecenoyl)-2-nonadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/19:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/19:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))