Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-tetracosanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM192877Image of MNXM192877
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC65H116O6
charge0
mass993.61294
referenceslm:000253010
InChIKeyPIZPOFPAINKIEA-LRQZYDLJSA-N
InChIInChI=1S/C65H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-32-33-35-38-41-44-47-50-53-56-59-65(68)71-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)61-70-64(67)58-55-52-49-46-43-40-37-34-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20-21,24,26,29,37,40,46,49,62H,4-16,18-19,22-23,25,27-28,30-36,38-39,41-45,47-48,50-61H2,1-3H3/b20-17-,24-21+,29-26-,40-37-,49-46-/t62-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000253010
slm:000253010
1-(11E-octadecenoyl)-2-tetracosanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/24:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/24:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))