Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-triacontanoyl-3-(11Z,14Z,17Z-eicoastrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM192992Image of MNXM192992
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC71H130O6
charge0
mass1079.7883
referenceslm:000291719
InChIKeyUPNOGQHEQAXGPX-CXWBJJLKSA-N
InChIInChI=1S/C71H130O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-41-44-47-50-53-56-59-62-65-71(74)77-68(66-75-69(72)63-60-57-54-51-48-45-42-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-76-70(73)64-61-58-55-52-49-46-43-40-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17,20-21,24,26,29,68H,4-7,9-10,12-16,18-19,22-23,25,27-28,30-67H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,24-21+,29-26-/t68-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000291719
slm:000291719
1-(11E-octadecenoyl)-2-triacontanoyl-3-(11Z,14Z,17Z-eicoastrienoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/30:0/20:3(11Z,14Z,17Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/30:0/20:3(11Z,14Z,17Z))