Feedback

1-(11Z,14Z,17Z,20Z,23Z-hexacosapentaenoyl)-2-(11Z,14Z,17Z,20Z-hexacosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-1D-myo-inositol-3,5-bisphosphate

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM193252Image of MNXM193252
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H98O19P3
charge-5
mass1228.340703
referenceslm:000445693
InChIKeyMHQGQCZUWIOCGL-DWVDAWRCSA-I
InChIInChI=1S/C61H103O19P3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-54(62)75-51-53(52-76-83(73,74)80-61-57(65)59(78-81(67,68)69)56(64)60(58(61)66)79-82(70,71)72)77-55(63)50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h5,7,11-14,17-20,23-26,29-32,53,56-61,64-66H,3-4,6,8-10,15-16,21-22,27-28,33-52H2,1-2H3,(H,73,74)(H2,67,68,69)(H2,70,71,72)/p-5/b7-5-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-/t53-,56-,57-,58-,59-,60+,61-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H]1O
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000445693
slm:000445693
1-(11Z,14Z,17Z,20Z,23Z-hexacosapentaenoyl)-2-(11Z,14Z,17Z,20Z-hexacosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-1D-myo-inositol-3,5-bisphosphate
PIP2[3,5](26:5(11Z,14Z,17Z,20Z,23Z)/26:4(11Z,14Z,17Z,20Z))