Feedback

1-(11Z,14Z,17Z,20Z,23Z-hexacosapentaenoyl)-2-(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-1D-myo-inositol-3,4,5-trisphosphate

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM193502Image of MNXM193502
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC69H109O22P4
charge-7
mass1414.485604
referenceslm:000439311
InChIKeyLOIFCRIHGDTNAY-WYODYPIOSA-G
InChIInChI=1S/C69H116O22P4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-28-29-30-31-32-33-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-63(71)87-61(59-85-62(70)57-55-53-51-49-47-45-43-41-39-37-35-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)60-86-95(83,84)91-66-64(72)67(88-92(74,75)76)69(90-94(80,81)82)68(65(66)73)89-93(77,78)79/h5-8,11-14,17-20,23-26,28-29,31-32,37,39,61,64-69,72-73H,3-4,9-10,15-16,21-22,27,30,33-36,38,40-60H2,1-2H3,(H,83,84)(H2,74,75,76)(H2,77,78,79)(H2,80,81,82)/p-7/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,29-28-,32-31-,39-37-/t61-,64+,65+,66-,67+,68-,69-/m1/s1
SMILESCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000439311
slm:000439311
1-(11Z,14Z,17Z,20Z,23Z-hexacosapentaenoyl)-2-(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-1D-myo-inositol-3,4,5-trisphosphate
PIP3[3,4,5](26:5(11Z,14Z,17Z,20Z,23Z)/34:6(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z,31Z))