Feedback

1-(11Z,14Z,17Z,20Z,23Z-hexacosapentaenoyl)-2-(17Z,20Z,23Z,26Z-dotriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1'-sn-glycerol-3'-phosphate)

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM193542Image of MNXM193542
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC64H107O13P2
charge-3
mass1146.474102
referenceslm:000471307
InChIKeyCHXIYXRZEPXBJG-TZLDZHLVSA-K
InChIInChI=1S/C64H110O13P2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-28-29-30-31-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-64(67)77-62(60-76-79(71,72)75-58-61(65)57-74-78(68,69)70)59-73-63(66)55-53-51-49-47-45-43-41-39-37-35-33-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h6,8,11-14,17-20,23-26,28-29,35,37,61-62,65H,3-5,7,9-10,15-16,21-22,27,30-34,36,38-60H2,1-2H3,(H,71,72)(H2,68,69,70)/p-3/b8-6-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,29-28-,37-35-/t61-,62+/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OC[C@@H](O)COP([O-])([O-])=O
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000471307
slm:000471307
1-(11Z,14Z,17Z,20Z,23Z-hexacosapentaenoyl)-2-(17Z,20Z,23Z,26Z-dotriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1'-sn-glycerol-3'-phosphate)
PGP(26:5(11Z,14Z,17Z,20Z,23Z)/32:4(17Z,20Z,23Z,26Z))
Phosphatidylglycerophosphate (26:5(11Z,14Z,17Z,20Z,23Z)/32:4(17Z,20Z,23Z,26Z))