The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM276431
Properties
MNX_IDMNXM276431
formulaC65H106O6
charge0
mass983.53354
referenceslm:000244914
InChIKeyRADQOIORFOCORR-RXXRNSIZSA-N
InChIInChI=1S/C65H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-43-45-48-51-54-57-63(66)69-60-62(71-65(68)59-56-53-50-47-42-21-18-15-12-9-6-3)61-70-64(67)58-55-52-49-46-44-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h15-20,24-27,30-33,36-39,43,45,62H,4-14,21-23,28-29,34-35,40-42,44,46-61H2,1-3H3/b18-15-,19-16-,20-17-,26-24-,27-25-,32-30-,33-31-,38-36-,39-37-,45-43-/t62-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000244914 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/14:1(9Z)/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z))
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/14:1(9Z)/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z))