The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-hexadecanoyl-sn-glycerol

Image of MNXM276444
Properties
MNX_IDMNXM276444
formulaC57H98O6
charge0
mass879.38442
referenceslm:000170130
InChIKeyUCUWZNVDUIZRQM-KQBGCTIDSA-N
InChIInChI=1S/C57H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-25-26-27-28-29-30-31-33-36-38-41-44-47-50-56(59)62-53-54(63-57(60)51-48-45-42-39-34-21-18-15-12-9-6-3)52-61-55(58)49-46-43-40-37-35-32-23-20-17-14-11-8-5-2/h15-16,18-19,24-25,27-28,30-31,36,38,54H,4-14,17,20-23,26,29,32-35,37,39-53H2,1-3H3/b18-15-,19-16-,25-24-,28-27-,31-30-,38-36-/t54-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000170130 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-hexadecanoyl-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/14:1(9Z)/16:0)
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/14:1(9Z)/16:0)