The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-docosanoyl-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM276535
Properties
MNX_IDMNXM276535
formulaC69H118O6
charge0
mass1043.67162
referenceslm:000278822
InChIKeyCAPIQEBLNPSWPT-CLFXVZGLSA-N
InChIInChI=1S/C69H118O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-34-36-38-41-44-47-50-53-56-59-62-68(71)74-65-66(64-73-67(70)61-58-55-52-49-46-43-40-37-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)75-69(72)63-60-57-54-51-48-45-42-39-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25,27-28,30,33-34,38,40-41,43,47,50,66H,4-15,17,20,22-24,26,29,31-32,35-37,39,42,44-46,48-49,51-65H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,30-27-,34-33-,41-38-,43-40-,50-47-/t66-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000278822 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-docosanoyl-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/22:0/20:3(8Z,11Z,14Z))
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/22:0/20:3(8Z,11Z,14Z))