The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-docosanoyl-3-tetradecanoyl-sn-glycerol

Image of MNXM276556
Properties
MNX_IDMNXM276556
formulaC63H112O6
charge0
mass965.55978
referenceslm:000233891
InChIKeyZJOYRECAQUDNNF-JPOPBCHUSA-N
InChIInChI=1S/C63H112O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-31-33-34-36-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-37-35-32-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,24,26,30-31,34,36,41,44,60H,4-15,17-18,20-23,25,27-29,32-33,35,37-40,42-43,45-59H2,1-3H3/b19-16-,26-24-,31-30-,36-34-,44-41-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000233891 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-docosanoyl-3-tetradecanoyl-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/22:0/14:0)
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/22:0/14:0)