The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-dodecanoyl-3-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM276585
Properties
MNX_IDMNXM276585
formulaC63H110O6
charge0
mass963.5439
referenceslm:000232637
InChIKeyWZNGDUUXPZVXHQ-BMWAAILXSA-N
InChIInChI=1S/C63H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-44-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-43-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-45-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,23-26,29,31,35,37,41,44,60H,4-15,17-18,20-22,27-28,30,32-34,36,38-40,42-43,45-59H2,1-3H3/b19-16-,25-23-,26-24-,31-29-,37-35-,44-41-/t60-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000232637 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-dodecanoyl-3-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/12:0/24:1(15Z))
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/12:0/24:1(15Z))