The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-dodecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM276593
Properties
MNX_IDMNXM276593
formulaC57H94O6
charge0
mass875.35266
referenceslm:000167677
InChIKeyJCMWPOJQJVNPDA-KTEKJEOKSA-N
InChIInChI=1S/C57H94O6/c1-4-7-10-13-16-19-21-23-25-26-27-28-29-30-32-34-36-39-41-44-47-50-56(59)62-53-54(63-57(60)51-48-45-42-37-18-15-12-9-6-3)52-61-55(58)49-46-43-40-38-35-33-31-24-22-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-20,23-25,27-28,30-32,35-36,38-39,54H,4-15,18,21-22,26,29,33-34,37,40-53H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,25-23-,28-27-,31-24-,32-30-,38-35-,39-36-/t54-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000167677 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-dodecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/12:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/12:0/18:3(6Z,9Z,12Z))