The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-dodecanoyl-3-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM276601
Properties
MNX_IDMNXM276601
formulaC63H102O6
charge0
mass955.48038
referenceslm:000225358
InChIKeyZSMQOSLWXPYQAR-FOJZEWLISA-N
InChIInChI=1S/C63H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-44-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-43-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-45-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,23-26,29-32,35-38,42,45,60H,4-6,8-9,11-15,18,21-22,27-28,33-34,39-41,43-44,46-59H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-,37-35-,38-36-,45-42-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000225358 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-dodecanoyl-3-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/12:0/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/12:0/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))