The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11-methyldodecanoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM276639
Properties
MNX_IDMNXM276639
formulaC60H106O6
charge0
mass923.48004
referenceslm:000201144
InChIKeyIILIHDFTBVZBSQ-SNHBEFFRSA-N
InChIInChI=1S/C60H106O6/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-25-26-28-29-31-33-35-39-43-47-51-58(61)64-54-57(55-65-59(62)52-48-44-41-37-38-42-46-50-56(3)4)66-60(63)53-49-45-40-36-34-32-30-27-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h13,15,19,21,24-25,28-29,33,35,56-57H,5-12,14,16-18,20,22-23,26-27,30-32,34,36-55H2,1-4H3/b15-13-,21-19-,25-24-,29-28-,35-33-/t57-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCC(C)C)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000201144 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11-methyldodecanoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/20:0/13:0)
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/20:0/13:0)