The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM276643
Properties
MNX_IDMNXM276643
formulaC67H118O6
charge0
mass1019.65022
referenceslm:000268101
InChIKeyYJJUAEMQWLDPKE-FDLWWEOCSA-N
InChIInChI=1S/C67H118O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-32-33-34-37-39-42-45-48-51-54-57-60-66(69)72-63-64(73-67(70)61-58-55-52-49-46-43-40-36-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-26,28-29,32-33,37,39,45,48,64H,4-15,17-18,20-24,27,30-31,34-36,38,40-44,46-47,49-63H2,1-3H3/b19-16-,28-25-,29-26-,33-32-,39-37-,48-45-/t64-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000268101 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/20:0/20:1(11Z))
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/20:0/20:1(11Z))