The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM276652
Properties
MNX_IDMNXM276652
formulaC69H114O6
charge0
mass1039.63986
referenceslm:000276803
InChIKeyAJPAWHNHEFABSA-MRSBTECOSA-N
InChIInChI=1S/C69H114O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-34-36-39-41-44-47-50-53-56-59-62-68(71)74-65-66(75-69(72)63-60-57-54-51-48-45-42-37-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)64-73-67(70)61-58-55-52-49-46-43-40-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-20,25-26,28-29,33-35,38-39,41,43,46-47,50,52,55,66H,4-15,18,21-24,27,30-32,36-37,40,42,44-45,48-49,51,53-54,56-65H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,34-33-,38-35-,41-39-,46-43-,50-47-,55-52-/t66-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000276803 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))