The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM276656
Properties
MNX_IDMNXM276656
formulaC65H108O6
charge0
mass985.54942
referenceslm:000247201
InChIKeyCTRVRSAEXHLQCG-UXGXDLRISA-N
InChIInChI=1S/C65H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-32-33-35-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-34-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,16,18-19,21,25,27-28,31-32,35-37,42-43,45-46,62H,4-8,10-11,13-15,17,20,22-24,26,29-30,33-34,38-41,44,47-61H2,1-3H3/b12-9-,19-16-,21-18-,28-25-,32-31-,36-27-,37-35-,45-42-,46-43-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000247201 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/20:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/20:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))