The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM276666
Properties
MNX_IDMNXM276666
formulaC71H120O6
charge0
mass1069.7089
referenceslm:000288073
InChIKeyFIBIWTCAIBPDPJ-GXTYQHTASA-N
InChIInChI=1S/C71H120O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-35-37-40-42-45-48-51-54-57-60-63-69(72)75-66-68(77-71(74)65-62-59-56-53-50-47-44-39-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-76-70(73)64-61-58-55-52-49-46-43-41-38-36-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-20,25-26,28-29,33-36,40-43,48,51,68H,4-15,18,21-24,27,30-32,37-39,44-47,49-50,52-67H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,35-33-,36-34-,42-40-,43-41-,51-48-/t68-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000288073 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/20:0/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z))
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/20:0/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z))