The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-heneicosanoyl-3-(17Z-hexacosenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM276714
Properties
MNX_IDMNXM276714
formulaC74H132O6
charge0
mass1117.83628
referenceslm:000299270
InChIKeyQIBSQQBHMLUBHK-HFVBBWBSSA-N
InChIInChI=1S/C74H132O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-36-37-39-41-44-46-49-52-55-58-61-64-67-73(76)79-70-71(80-74(77)68-65-62-59-56-53-50-47-42-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-78-72(75)66-63-60-57-54-51-48-45-43-40-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20,25-26,28-29,35,38,43,45,51,54,71H,4-16,18-19,21-24,27,30-34,36-37,39-42,44,46-50,52-53,55-70H2,1-3H3/b20-17-,28-25-,29-26-,38-35-,45-43-,54-51-/t71-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000299270 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-heneicosanoyl-3-(17Z-hexacosenoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/21:0/26:1(17Z))
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/21:0/26:1(17Z))