The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-heneicosanoyl-3-eicosanoyl-sn-glycerol

Image of MNXM276739
Properties
MNX_IDMNXM276739
formulaC68H122O6
charge0
mass1035.69268
referenceslm:000274961
InChIKeyQHPRHPIYSYNFFY-ZOOZYBCCSA-N
InChIInChI=1S/C68H122O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-34-35-38-40-43-46-49-52-55-58-61-67(70)73-64-65(63-72-66(69)60-57-54-51-48-45-42-39-36-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)74-68(71)62-59-56-53-50-47-44-41-37-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25,28,33-34,38,40,46,49,65H,4-15,17-18,20-24,26-27,29-32,35-37,39,41-45,47-48,50-64H2,1-3H3/b19-16-,28-25-,34-33-,40-38-,49-46-/t65-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000274961 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-heneicosanoyl-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/21:0/20:0)
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/21:0/20:0)