The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-heptadecanoyl-3-tetracosanoyl-sn-glycerol

Image of MNXM276813
Properties
MNX_IDMNXM276813
formulaC68H122O6
charge0
mass1035.69268
referenceslm:000274959
InChIKeyPISJCIQILMJGRL-UWGPFUQLSA-N
InChIInChI=1S/C68H122O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-40-43-45-48-51-54-57-60-66(69)72-63-65(74-68(71)62-59-56-53-50-47-42-27-24-21-18-15-12-9-6-3)64-73-67(70)61-58-55-52-49-46-44-41-39-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25,28,32,34,38,40,45,48,65H,4-15,17-18,20-24,26-27,29-31,33,35-37,39,41-44,46-47,49-64H2,1-3H3/b19-16-,28-25-,34-32-,40-38-,48-45-/t65-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000274959 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-heptadecanoyl-3-tetracosanoyl-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/17:0/24:0)
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/17:0/24:0)