The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-hexacosanoyl-3-tridecanoyl-sn-glycerol

Image of MNXM276880
Properties
MNX_IDMNXM276880
formulaC66H118O6
charge0
mass1007.63952
referenceslm:000260507
InChIKeyUGORYGTZOPHVJM-MOFQBVKGSA-N
InChIInChI=1S/C66H118O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-32-33-35-37-39-41-43-45-48-51-54-57-60-66(69)72-63(61-70-64(67)58-55-52-49-46-21-18-15-12-9-6-3)62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-42-40-38-36-34-31-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20,25,27,31,34,38,40,44,47,63H,4-16,18-19,21-24,26,28-30,32-33,35-37,39,41-43,45-46,48-62H2,1-3H3/b20-17-,27-25-,34-31-,40-38-,47-44-/t63-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000260507 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-hexacosanoyl-3-tridecanoyl-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/26:0/13:0)
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/26:0/13:0)