The MetaNetX server is under testing to deploy MNXref 4.0.
Bug reports are highly welcome!

 Feedback

 

1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-hexadecanoyl-3-pentadecanoyl-sn-glycerol

Image of MNXM276940
Properties
MNX_IDMNXM276940
formulaC58H102O6
charge0
mass895.42688
referenceslm:000180592
InChIKeyKMNMQAJOPMAOEX-OBRCHYQZSA-N
InChIInChI=1S/C58H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-27-28-29-30-31-32-34-36-39-42-45-48-51-57(60)63-54-55(53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-24-21-18-15-12-9-6-3)64-58(61)52-49-46-43-40-37-33-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-26,28-29,31-32,36,39,55H,4-15,17-18,20-24,27,30,33-35,37-38,40-54H2,1-3H3/b19-16-,26-25-,29-28-,32-31-,39-36-/t55-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000180592 1-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-2-hexadecanoyl-3-pentadecanoyl-sn-glycerol
TG(24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/16:0/15:0)
Triacylglycerol (24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/16:0/15:0)