This is version 4.2 of MetaNetX/MNXref
 Feedback

1-octadecyl-2-[(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosahexaenoyl]-sn-glycero-3-phosphocholine

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM70889Image of MNXM70889
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC48H86NO7P
charge0
mass820.172741
referencechebi:86252
InChIKeyQBZALASVZLFAHF-KYPHJRDXSA-N
InChIInChI=1S/C48H86NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-25-26-27-29-31-33-35-37-39-41-48(50)56-47(46-55-57(51,52)54-44-42-49(3,4)5)45-53-43-40-38-36-34-32-30-28-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h8,10,14,16,20,22,25-26,29,31,35,37,47H,6-7,9,11-13,15,17-19,21,23-24,27-28,30,32-34,36,38-46H2,1-5H3/b10-8-,16-14-,22-20-,26-25-,31-29-,37-35-/t47-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
CHEBI:86252
chebi:86252
1-octadecyl-2-[(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosahexaenoyl]-sn-glycero-3-phosphocholine
(2R)-2-{[(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoyl]oxy}-3-(octadecyloxy)propyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
PC(O-18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
SLM:000028298
slm:000028298
1-O-octadecyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
1-octadecyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
PC(O-18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Phosphatidylcholine (O-18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
lipidmaps:LMGP01020110
lipidmapsM:LMGP01020110
PC(O-18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
1-octadecyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
PC(O-18:0/22:6)
PC(O-40:6)
hmdb:HMDB0013422 PC(o-18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2-{[(2R)-2-[(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoyloxy]-3-(octadecyloxy)propyl phosphonato]oxy}ethyl)trimethylazanium
1-Stearyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
1-octadecanyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
Lecithin
PC Ae C40:6
PC(18:0/22:6)
PC(18:0/22:6W3)
PC(18:0/22:6n3)
PC(40:6)
PC(O-40:6)
Phosphatidylcholine(18:0/22:6)
Phosphatidylcholine(18:0/22:6W3)
Phosphatidylcholine(18:0/22:6n3)
Phosphatidylcholine(40:6)
gpcho(18:0/22:6)
gpcho(18:0/22:6W3)
gpcho(18:0/22:6n3)
gpcho(40:6)
hmdb:HMDB13422 secondary/obsolete/fantasy identifier