This is version 4.2 of MetaNetX/MNXref
 Feedback

1-O-(1Z,9Z-octadecadienyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM71106Image of MNXM71106
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC40H76NO7P
charge0
mass714.007741
referenceslm:000048586
InChIKeyHBSHQXCUTWXTCM-UHZGFSSFSA-N
InChIInChI=1S/C40H76NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-35-45-37-39(38-47-49(43,44)46-36-34-41(3,4)5)48-40(42)33-31-29-27-25-23-17-15-13-11-9-7-2/h13,15,19-20,32,35,39H,6-12,14,16-18,21-31,33-34,36-38H2,1-5H3/b15-13-,20-19-,35-32-/t39-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCC\C=C/OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000048586
slm:000048586
1-O-(1Z,9Z-octadecadienyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
1-(1Z,9Z-octadecadienyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
PC(P-18:1(9Z)/14:1(9Z))
Phosphatidylcholine (P-18:1(9Z)/14:1(9Z))
hmdb:HMDB0011303 PC(P-18:1(9Z)/14:1(9Z))
1-(1-Enyl-oleoyl)-2-myristoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Lecithin
PC Aa C32:2
PC(18:1/14:1)
PC(18:1W9/14:1W5)
PC(18:1n9/14:1n5)
PC(32:2)
Phosphatidylcholine(18:1/14:1)
Phosphatidylcholine(18:1W9/14:1W5)
Phosphatidylcholine(18:1n9/14:1n5)
Phosphatidylcholine(32:2)
gpcho(18:1/14:1)
gpcho(18:1W9/14:1W5)
gpcho(18:1n9/14:1n5)
gpcho(32:2)
trimethyl[2-({3-[(1Z,9Z)-octadeca-1,9-dien-1-yloxy]-2-[(9Z)-tetradec-9-enoyloxy]propyl phosphonato}oxy)ethyl]azanium
hmdb:HMDB11303 secondary/obsolete/fantasy identifier