Feedback

1-(11Z-octadecenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM71650
formulaC41H76NO8P
charge0
mass742.017841
referenceslm:000031024
Image of MNXM71650
InChIKeySUGLKZVXTGKYMP-AVRWMSRUSA-N
InChIInChI=1S/C41H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h12-15,18,20,39H,3-11,16-17,19,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b14-12-,15-13-,20-18-/t39-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[NH3+])OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0009027 PE(18:1(11Z)/18:2(9Z,12Z))
(2-aminoethoxy)[(2R)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propoxy]phosphinic acid
1-(11Z-octadecenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
1-vaccenoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
2-aminoethoxy(2R)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propoxyphosphinic acid
GPEtn(18:1/18:2)
GPEtn(36:3)
PE(18:1/18:2)
PE(36:3)
Phophatidylethanolamine(18:1/18:2)
Phophatidylethanolamine(36:3)
biggM:pe18111Z1829Z12Z Phosphatidylethanolamine (18:1(11Z)/18:2(9Z,12Z))
slm:000031024 1-(11Z-octadecenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
PE(18:1(11Z)/18:2(9Z,12Z))
Phosphatidylethanolamine (18:1(11Z)/18:2(9Z,12Z))
biggM:M_pe18111Z1829Z12Z
hmdb:HMDB09027
seedM:M_cpd30467
secondary/obsolete/fantasy identifier
seedM:cpd30467 phosphatidylethanolamine (18:1(11Z)/18:2(9Z,12Z))
MNXM146445is deprecated and replaced by this entry