Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z,18Z,21Z,24Z,27Z-triacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM937925
formulaC83H143NO9P
charge-1
mass1329.998621
referenceslm:000630310
Image of MNXM937925
InChIKeyRPLLJNXMWSTEOM-RNKSNHONSA-M
InChIInChI=1S/C83H144NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-32-34-36-38-39-40-41-43-44-46-48-50-52-54-56-59-62-65-68-71-74-82(86)90-78-80(79-92-94(88,89)91-77-76-84-81(85)73-70-67-64-61-58-21-18-15-12-9-6-3)93-83(87)75-72-69-66-63-60-57-55-53-51-49-47-45-42-37-35-33-31-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,24-27,30-33,36-38,42,80H,4-6,9,12-15,18,21-23,28-29,34-35,39-41,43-79H2,1-3H3,(H,84,85)(H,88,89)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,26-24-,27-25-,32-30-,33-31-,38-36-,42-37-/t80-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630310 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z,18Z,21Z,24Z,27Z-triacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine
N-tetradecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z,18Z,21Z,24Z,27Z-triacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/30:5(15Z,18Z,21Z,24Z,27Z)/14:0)