Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(17Z,20Z,23Z,26Z,29Z-dotriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM937937
formulaC81H139NO9P
charge-1
mass1301.945461
referenceslm:000630322
Image of MNXM937937
InChIKeyYMEJNZFAOFYMQF-RRUPQZRYSA-M
InChIInChI=1S/C81H140NO9P/c1-4-7-10-13-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-39-41-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-63-66-69-72-80(84)88-76-78(77-90-92(86,87)89-75-74-82-79(83)71-68-65-62-15-12-9-6-3)91-81(85)73-70-67-64-61-59-57-55-53-51-49-47-45-43-40-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-19,22-25,28-31,34-37,78H,4-6,9,12-15,20-21,26-27,32-33,38-77H2,1-3H3,(H,82,83)(H,86,87)/p-1/b10-7-,11-8-,18-16-,19-17-,24-22-,25-23-,30-28-,31-29-,36-34-,37-35-/t78-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630322 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(17Z,20Z,23Z,26Z,29Z-dotriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine
N-decanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(17Z,20Z,23Z,26Z,29Z-dotriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/32:5(17Z,20Z,23Z,26Z,29Z)/10:0)