Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z,20Z,23Z-hexacosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938023
formulaC79H133NO9P
charge-1
mass1271.876421
referenceslm:000630408
Image of MNXM938023
InChIKeySAMRISBQFYYMIG-WTGCLXMUSA-M
InChIInChI=1S/C79H134NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-32-34-35-36-37-38-39-40-41-43-44-46-48-50-52-55-58-61-64-67-70-78(82)86-74-76(75-88-90(84,85)87-73-72-80-77(81)69-66-63-60-57-54-21-18-15-12-9-6-3)89-79(83)71-68-65-62-59-56-53-51-49-47-45-42-33-31-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,24-27,30-33,35-36,45,47,51,53,76H,4-6,9,12-15,18,21-23,28-29,34,37-44,46,48-50,52,54-75H2,1-3H3,(H,80,81)(H,84,85)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,26-24-,27-25-,32-30-,33-31-,36-35-,47-45-,53-51-/t76-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630408 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z,20Z,23Z-hexacosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine
N-tetradecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z,20Z,23Z-hexacosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/26:6(8Z,11Z,14Z,17Z,20Z,23Z)/14:0)